Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

How to Tell if Someone Is an Alien Imposter - Cách Nhận Biết Người Ngoài Hành Tinh Đội Lốt Người

Key & Peele

295 lượt xem
THEO DÕI68
How to Tell if Someone Is an Alien Imposter - Cách Nhận Biết Người Ngoài Hành Tinh Đội Lốt Người-Key & Peele
Danh mục Video Hài
Luyện Nghe Từ