Tag: Key & Peele

LỌC THEO:

Vua Đầu Bếp Phiên Bản Bá Đạo

MasterChef Parody
4.354 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Vua Đầu Bếp Phiên Bản Bá Đạo-MasterChef Parody

Power Falcons - Biệt Đội Chim Ưng

Key & Peele
3.048 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Power Falcons - Biệt Đội Chim Ưng-Key & Peele

Getting Out-Frenched at a French Restaurant - "Bắn" Tiếng Pháp Ở Nhà Hàng Pháp Và Cái Kết ...

Key & Peele
2.791 lượt xem
2 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Getting Out-Frenched at a French Restaurant - "Bắn" Tiếng Pháp Ở Nhà Hàng Pháp Và Cái Kết Đắng-Key & Peele

Planning a Heist - Kế Hoạch Phi Vụ Triệu Đô

Key & Peele
2.647 lượt xem
6 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Planning a Heist - Kế Hoạch Phi Vụ Triệu Đô - Key & Peele Một kế hoạch hoàn hảo của một bộ óc thiên tài, hoàn hảo đến mức nghe xong rớt nước mắt...       Bạn có thể xem từ điển...

Fútbol Flop - Ăn Vạ Trong Bóng Đá

Key & Peele
2.645 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Fútbol Flop - Ăn Vạ Trong Bóng Đá-Key & Peele

Awesome Hitler Story - Câu Chuyện Hùng Tráng Về Hitler

Key & Peele
2.588 lượt xem
2 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Awesome Hitler Story - Câu Chuyện Hùng Tráng Về Hitler-Key & Peele

Bình Đẳng Giới

Gender Equality
2.586 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Bình Đẳng Giới-Gender Equality

How to Tell if Someone Is an Alien Imposter - Cách Nhận Biết Người Ngoài Hành Tinh Đội Lốt...

Key & Peele
2.564 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
How to Tell if Someone Is an Alien Imposter - Cách Nhận Biết Người Ngoài Hành Tinh Đội Lốt Người-Key & Peele

Chuyên Gia Quân Sự Về Hưu

Retired Military Specialist
2.546 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Chuyên Gia Quân Sự Về Hưu-Retired Military Specialist

Obama Meet & Greet - Tổng Thống Obama Gặp Mặt Và Chào Hỏi

Key & Peele
2.504 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Obama Meet & Greet - Tổng Thống Obama Gặp Mặt Và Chào Hỏi-Key & Peele

Party Games - Trò Chơi Trong Tiệc Tùng

Key & Peele
2.486 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Party Games - Trò Chơi Trong Tiệc Tùng-Key & Peele

Grown Ass Man - Người Lớn

Key & Peele
2.457 lượt xem
2 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Grown Ass Man - Người Lớn-Key & Peele

Al Qaeda Meetiing - Cuộc Họp Của Al Qaeda

Key & Peele
2.419 lượt xem
2 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Al Qaeda Meetiing - Cuộc Họp Của Al Qaeda-Key & Peele

Dubstep - Nhạc Dubstep

Key & Peele
2.394 lượt xem
2 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Dubstep - Nhạc Dubstep-Key & Peele

Ước Một Điều

Make a Wish
2.393 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Ước Một Điều-Make a Wish

Dad's Hollywood Secret - Bí Mật Hollywood Của Cha

Key & Peele
2.351 lượt xem
2 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Dad's Hollywood Secret - Bí Mật Hollywood Của Cha-Key & Peele