TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: rarebit

/'reəbit/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
  • danh từ

    món rêbit, món bánh mì rán phó mát ((cũng) Welsh rarebit)