TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: player

/'pleiə/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
 • danh từ

  (thể dục,thể thao) cầu thủ, đấu thủ

 • nhạc sĩ (biểu diễn)

 • (sân khấu) diễn viên

 • cầu thủ nhà nghề (crickê, bóng chày)

  Gentlemen versus Players

  đội không chuyên đấu với đội nhà nghề

 • người đánh bạc