TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: merry

/'meri/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
 • tính từ

  vui, vui vẻ

  to make merry

  vui đùa, chơi đùa; liên hoan

  to make merry over somebody

  trêu chòng ai, đùa ai, chế giễu ai

 • (thông tục) ngà ngà say, chếnh choáng

 • (từ cổ,nghĩa cổ) vui vẻ, thú vị, dễ chịu

  the merry month of May

  tháng năm dễ chịu

  merry English

  nước Anh vui vẻ