Video có sub Anh

LỌC THEO:

Các Ngân hàng

Banks
331 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Các Ngân hàng 00:01 - Chapter 1. Introduction  02:52 - Chapter 2. Basic Principles of Banking  10:46 - Chapter 3. The Beginnings of Banking: Types of Banks 24:00 - Chapter 4. Theory of Banks: Liquidity, Adverse Selection, ...

Các nghiên cứu sau đại học về hội thảo trên web và tài chính - Tháng 6 năm 2017

Postgraduate studies in banking and finance webina...
337 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Các nghiên cứu sau đại học về hội thảo trên web và tài chính - Tháng 6 năm 2017

Ngân hàng đầu tư: Tổng quan ngành và nghề nghiệp trong ngân hàng đầu tư

Investment Banking: Industry Overview and Careers ...
348 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Ngân hàng đầu tư: Tổng quan ngành và nghề nghiệp trong ngân hàng đầu tư

Thành ngữ Ngân hàng Anh - Cụm từ tiếng Anh

English Banking Idioms English Water Phrases
351 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Thành ngữ Ngân hàng Anh Cụm từ tiếng Anh. Idioms in the banking and finance world of English revolve around water. To learn the English banking idioms, I made this video with examples.   More idioms commonly used in busine...

Tài chính quốc tế

International Finance
362 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Tiếng Anh - Tài chính

William Ackman: Mọi thứ bạn cần biết về tài chính và đầu tư dưới một giờ

William Ackman: Everything You Need to Know About ...
568 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
William Ackman: Mọi thứ bạn cần biết về tài chính và đầu tư dưới một giờ

Đi đến ngân hàng - Học tiếng Anh thương mại

Going to the bank - Learn Business English
447 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
- Đi đến ngân hàng - Học tiếng Anh thương mại - Giao tiếp tại ngân hàng

Cách nói tiếng Anh tại Ngân hàng

Learn How to Speak English at the Bank English Vi...
397 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Tìm hiểu cách nói tiếng Anh tại Ngân hàng

Tiếng Anh hàng ngày: Tại Ngân hàng

Everyday English: At the Bank
378 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Tiếng Anh hàng ngày: Tại Ngân hàng

Các thuật ngữ và từ vựng tài chính thiết yếu - Các bài học tiếng Anh miễn phí trực tuyến

Learn essential finance terms & vocabulary - Free ...
493 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Các thuật ngữ và từ vựng tài chính thiết yếu - Các bài học tiếng Anh miễn phí trực tuyến

Đàm thoại tiếng Anh tài chính - Apply cho khoản vay

Financial English Conversations - Applying For Loa...
454 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Đàm thoại tiếng Anh tài chính: Apply cho khoản vay ngân hàng

Từ vựng tiếng Anh thực tế: Tại ngân hàng

Real English Vocabulary: At the BANK
634 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Từ vựng tiếng Anh thực tế hay dùng tại ngân hàng

Một trang web tuyệt vời được tạo cho bạn

Wix ADI Get a Stunning Website Created for You
277 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Một trang web tuyệt vời được tạo cho bạn - wix.com

Hướng dẫn tạo blog

How to Create a Blog
245 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Hướng dẫn tạo blog qua Wix.com