Video có sub Anh

LỌC THEO:
Tiền và ngân hàng, phần 1: Ngành tài chính hoạt động như thế nào? 7:09
02
Tập

Tiền và ngân hàng, phần 1: Ngành tài chính hoạt động như thế nào?

Money and Banking, part 1: How does the financial ...
1.098 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Tiền và ngân hàng, phần 1: Ngành tài chính hoạt động như thế nào?

Sự thống trị của đồng Yên - Tài liệu thật của Ngân hàng Trung ương

Princes of the Yen: Central Bank Truth Documentary
955 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
"Sự thống trị của đồng Yên: Ngân hàng Trung ương và sự chuyển đổi của nền kinh tế" 』円 の 支配 者』 cho thấy xã hội Nhật Bản đã được chuyển đổi như thế nào cho phù hợp với chương trình nghị sự và mong muốn của các nhóm lợi ích m...

Các loại tài khoản ngân hàng - Kỹ năng tài chính

Types of Bank Accounts⎥Financial Literacy
1.737 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Các loại tài khoản ngân hàng - Kỹ năng tài chính: Video này xác định các loại tài khoản ngân hàng và là một phần trong chuỗi ngân hàng của chúng ta. Có nhiều tài khoản khác nhau do ngân hàng cung cấp và kỹ năng cơ bản về đ...

Các Ngân hàng

Banks
804 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Các Ngân hàng 00:01 - Chapter 1. Introduction  02:52 - Chapter 2. Basic Principles of Banking  10:46 - Chapter 3. The Beginnings of Banking: Types of Banks 24:00 - Chapter 4. Theory of Banks: Liquidity, Adverse Selection, ...

Các nghiên cứu sau đại học về hội thảo trên web và tài chính - Tháng 6 năm 2017

Postgraduate studies in banking and finance webina...
798 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Các nghiên cứu sau đại học về hội thảo trên web và tài chính - Tháng 6 năm 2017

Ngân hàng đầu tư: Tổng quan ngành và nghề nghiệp trong ngân hàng đầu tư

Investment Banking: Industry Overview and Careers ...
794 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Ngân hàng đầu tư: Tổng quan ngành và nghề nghiệp trong ngân hàng đầu tư

Thành ngữ Ngân hàng Anh - Cụm từ tiếng Anh

English Banking Idioms English Water Phrases
779 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Thành ngữ Ngân hàng Anh Cụm từ tiếng Anh. Idioms in the banking and finance world of English revolve around water. To learn the English banking idioms, I made this video with examples.   More idioms commonly used in busine...

Tài chính quốc tế

International Finance
800 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Tiếng Anh - Tài chính

William Ackman: Mọi thứ bạn cần biết về tài chính và đầu tư dưới một giờ

William Ackman: Everything You Need to Know About ...
1.016 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
William Ackman: Mọi thứ bạn cần biết về tài chính và đầu tư dưới một giờ

Đi đến ngân hàng - Học tiếng Anh thương mại

Going to the bank - Learn Business English
1.033 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
- Đi đến ngân hàng - Học tiếng Anh thương mại - Giao tiếp tại ngân hàng

Cách nói tiếng Anh tại Ngân hàng

Learn How to Speak English at the Bank English Vi...
902 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Tìm hiểu cách nói tiếng Anh tại Ngân hàng

Tiếng Anh hàng ngày: Tại Ngân hàng

Everyday English: At the Bank
945 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Tiếng Anh hàng ngày: Tại Ngân hàng

Các thuật ngữ và từ vựng tài chính thiết yếu - Các bài học tiếng Anh miễn phí trực tuyến

Learn essential finance terms & vocabulary - Free ...
1.053 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Các thuật ngữ và từ vựng tài chính thiết yếu - Các bài học tiếng Anh miễn phí trực tuyến

Đàm thoại tiếng Anh tài chính - Apply cho khoản vay

Financial English Conversations - Applying For Loa...
922 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Đàm thoại tiếng Anh tài chính: Apply cho khoản vay ngân hàng