Video Hài

LỌC THEO:

Bình Đẳng Giới

Gender Equality
184 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Bình Đẳng Giới-Gender Equality

Chuyên Gia Quân Sự Về Hưu

Retired Military Specialist
180 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Chuyên Gia Quân Sự Về Hưu-Retired Military Specialist

Định nghĩa của Tình yêu

The Definition of Love
168 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Tình yêu là gì?

David After Dentist - David đi nhổ răng về

booba1234
167 lượt xem
4 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
David After Dentist - David đi nhổ răng về-booba1234

Giọng chỉnh với giọng thật (phần 2)

Auto-Tuned vs. real voice (part 2)
151 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Giọng chỉnh với giọng thật (phần 2)-Auto-Tuned vs. real voice (part 2)

Đọc số điện thoại bằng tiếng Anh

Reading phone number in English
145 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Theo bạn, đọc số điện thoại bằng tiếng Anh khó hay dễ?

Khi con bạn mò đâu ra được một cái sáo

When your kid finds a recorder
142 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Khi con bạn mò đâu ra được một cái sáo-When your kid finds a recorder

George's answering machine - Máy trả lời tự động của George

Trích đoạn phim Seinfeld
140 lượt xem
4 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
George's answering machine - Máy trả lời tự động của George-Seinfeld

Ước Một Điều

Make a Wish
113 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Ước Một Điều-Make a Wish

Power Falcons - Biệt Đội Chim Ưng

Key & Peele
44 lượt xem
2 tuần trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Power Falcons - Biệt Đội Chim Ưng-Key & Peele

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - phần 2

The Definition of Friendship and True Love - part ...
43 lượt xem
4 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - phần 2-The Definition of Friendship and True Love - part 2

Chú Chó Bull Pháp Ăn Kiêng

French Bulldog on Diet
41 lượt xem
2 tuần trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Chú Chó Bull Pháp Ăn Kiêng-French Bulldog on Diet

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

The Definition of Friendship and True Love
41 lượt xem
4 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau-The Definition of Friendship and True Love

Pawn Shop - Hiệu Cầm Đồ

Key & Peele
22 lượt xem
2 tuần trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Pawn Shop - Hiệu Cầm Đồ-Key & Peele

Party Games - Trò Chơi Trong Tiệc Tùng

Key & Peele
21 lượt xem
2 tuần trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Party Games - Trò Chơi Trong Tiệc Tùng-Key & Peele