Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bạn gái bạn thực sự nghĩ gì

What Your girl Friend Is Actually Thinking

18.011 lượt xem
THEO DÕI1381

Bạn gái bạn thực sự nghĩ gì ?


Học tiếng Anh qua video hài Điều mà người bạn nữ của bạn thực sự nghĩ- What Your girl Friend Is Actually Thinking


Một số câu tiếng anh trong video:
- You guys will be so cute together = Các bạn sẽ rất tuyệt bên nhau
- cause I met her really fast, but... = vì tôi gặp cô ấy quá vội, nhưng...
- Are you gay? = Bạn bị đồng tính?
- How about you? = Bạn thì sao?

Danh mục Video Hài
Luyện Nghe Từ