Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bạn gái bạn thực sự nghĩ gì

What Your girl Friend Is Actually Thinking

23.574 lượt xem
THEO DÕI 1925

Bạn gái bạn thực sự nghĩ gì ?


Học tiếng Anh qua video hài Điều mà người bạn nữ của bạn thực sự nghĩ- What Your girl Friend Is Actually Thinking


Một số câu tiếng anh trong video:
- You guys will be so cute together = Các bạn sẽ rất tuyệt bên nhau
- cause I met her really fast, but... = vì tôi gặp cô ấy quá vội, nhưng...
- Are you gay? = Bạn bị đồng tính?
- How about you? = Bạn thì sao?

Danh mục: Video Hài

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu