Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

không thể tweet lâu hơn - Phim hoạt hình Donald Trump

Cartoon Donald Trump Can No Longer Tweet

794 lượt xem
THEO DÕI469

Phim hoạt hình Donald Trump không thể tweet lâu hơn :D

Danh mục Video Hài
Luyện Nghe Từ