Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

It's Not What It Looks Like

It's Not What It Looks Like

18.222 lượt xem
THEO DÕI5

It's Not What It Looks Like

It's Not What It Looks Like...: Hài hước với cách xử lý của ông chồng khi bị bắt gặp .....

Danh mục Video Hài
Luyện Nghe Từ