Video Hài

LỌC THEO:

Howard Gặp Elon Musk (Học Thuyết Vụ Nổ Lớn)

Howard Meet Elon Musk (The Big Bang Theory)
Howard Gặp Elon Musk (Học Thuyết Vụ Nổ Lớn)-Howard Meet Elon Musk (The Big Bang Theory)
Song Ngữ
457 lượt xem

How to Tell if Someone Is an Alien Imposter - Cách Nhận Biết Người Ngoài Hành Tinh Đội Lốt...

Key & Peele
How to Tell if Someone Is an Alien Imposter - Cách Nhận Biết Người Ngoài Hành Tinh Đội Lốt Người-Key & Peele
Song Ngữ
454 lượt xem

Nếu Loài Mèo Thống Trị Thế Giới...

If Cats Ruled The World...
Nếu Loài Mèo Thống Trị Thế Giới...-If Cats Ruled The World...
Song Ngữ
444 lượt xem

Obama Meet & Greet - Tổng Thống Obama Gặp Mặt Và Chào Hỏi

Key & Peele
Obama Meet & Greet - Tổng Thống Obama Gặp Mặt Và Chào Hỏi-Key & Peele
Song Ngữ
424 lượt xem

Fútbol Flop - Ăn Vạ Trong Bóng Đá

Key & Peele
Fútbol Flop - Ăn Vạ Trong Bóng Đá-Key & Peele
Song Ngữ
417 lượt xem

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

The Definition of Friendship and True Love
Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau-The Definition of Friendship and True Love
Song Ngữ
406 lượt xem

Party Games - Trò Chơi Trong Tiệc Tùng

Key & Peele
Party Games - Trò Chơi Trong Tiệc Tùng-Key & Peele
Song Ngữ
401 lượt xem

Ước Một Điều

Make a Wish
Ước Một Điều-Make a Wish
Song Ngữ
388 lượt xem

Chris Tucker Nói Về Michael Jackson

Chris Tucker Talks about Michael Jackson
Chris Tucker Nói Về Michael Jackson-Chris Tucker Talks about Michael Jackson
Song Ngữ
388 lượt xem

Dad's Hollywood Secret - Bí Mật Hollywood Của Cha

Key & Peele
Dad's Hollywood Secret - Bí Mật Hollywood Của Cha-Key & Peele
Song Ngữ
362 lượt xem

Lần đầu tiên thấy nàng... tập hai

Seeing her for the first time... again
Lần đầu tiên thấy nàng... tập hai-Seeing her for the first time... again
Song Ngữ
361 lượt xem

Chú Chó Bull Pháp Ăn Kiêng

French Bulldog on Diet
Chú Chó Bull Pháp Ăn Kiêng-French Bulldog on Diet
Song Ngữ
358 lượt xem

Grown Ass Man - Người Lớn

Key & Peele
Grown Ass Man - Người Lớn-Key & Peele
Song Ngữ
348 lượt xem

Em Bé Lần Đầu Tiên Được Đi Siêu Thị

Baby Goes to the Supermarket for the First Time
Em Bé Lần Đầu Tiên Được Đi Siêu Thị-Baby Goes to the Supermarket for the First Time
Song Ngữ
347 lượt xem

A Different Kind of Drive-By - Một Kiểu Đi Xe Ám Sát Rất Khác

Key & Peele
A Different Kind of Drive-By - Một Kiểu Đi Xe Ám Sát Rất Khác-Key & Peele
Song Ngữ
347 lượt xem

Al Qaeda Meetiing - Cuộc Họp Của Al Qaeda

Key & Peele
Al Qaeda Meetiing - Cuộc Họp Của Al Qaeda-Key & Peele
Song Ngữ
346 lượt xem