Tiếng anh trẻ em

LỌC THEO:

Tớ Có Một Chú Thú Cưng

I Have a Pet
Nhà em có nuôi thú cưng không? Hãy chia sẻ với Toomva và các bạn qua bình luận bên dưới nhé! ^^
Song Ngữ
1.040 lượt xem

Móng vuốt của con người

Nails: Your Human Claws
Móng vuốt của con người Nails: Your Human Claws
Engsub
1.011 lượt xem

Vị Kem Yêu Thích Của Bạn Là Gì?

What’s Your Favorite Flavor of Ice Cream?
Vị Kem Yêu Thích Của Bạn Là Gì?-What’s Your Favorite Flavor of Ice Cream?
Song Ngữ
982 lượt xem

Bạn Thích Làm Gì?

What Do You Like To Do?
Bạn Thích Làm Gì?-What Do You Like To Do?
Song Ngữ
959 lượt xem

Xin Chào! Xin Chào! Bạn Có Thể Vỗ Tay Được Không?

Hello! Hello! Can You Clap Your Hands?
Xin Chào! Xin Chào! Bạn Có Thể Vỗ Tay Được Không?-Hello! Hello! Can You Clap Your Hands?
Song Ngữ
956 lượt xem

Đây Là Cách Mà Chúng Tớ Chơi Trò "Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo"

This Is the Way We 'Trick or Treat'
Đây Là Cách Mà Chúng Tớ Chơi Trò "Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo"-This Is the Way We 'Trick or Treat'
Song Ngữ
937 lượt xem

Bé Con Đâu Rồi?

Where is Baby?
Bé Con Đâu Rồi?-Where is Baby?
Song Ngữ
935 lượt xem

Diana Học Cách Nuôi Mèo

Diana Learns How to Foster a Kitten
Cùng bạn Diana học cách nuôi một em mèo và xem các bạn nhỏ Nga nói tiếng Anh thế nào nhé!
Song Ngữ
829 lượt xem

Ngón Cái Đâu Rồi?

Where Is Thumbkin?
Ngón Cái Đâu Rồi?-Where Is Thumbkin?
Song Ngữ
829 lượt xem

1, 2, what shall we do? - 1, 2, ta sẽ làm gì nào?

Little Baby Bum
1, 2, What shall we do? - 1, 2, Ta sẽ làm gì nào?-Little Baby Bum
Song Ngữ
828 lượt xem

Xe Cứu Hoả Đến Đây!

Here Comes The Fire Truck!
Xe Cứu Hoả Đến Đây!-Here Comes The Fire Truck!
Song Ngữ
819 lượt xem

Xoè Tay, Nắm Tay phần 3

Open, Shut Them part 3
Cùng học những cặp từ trái nghĩa thông dụng qua loạt bài hát Open, Shut Them nhé!
Song Ngữ
816 lượt xem

Bài Hát Về Các Hình phần 2

The Shape Song part 2
Bài Hát Về Các Hình phần 2-The Shape Song part 2
Song Ngữ
803 lượt xem

Xoè Tay, Nắm Tay phần 2

Open, Shut Them part 2
Cùng học những cặp từ trái nghĩa thông dụng qua loạt bài hát Open, Shut Them nhé!
Song Ngữ
770 lượt xem

Đầu, Vai, Đầu Gối Và Ngón Chân

Head, Shoulders, Knees and Toes
Đầu, Vai, Đầu Gối Và Ngón Chân-Head, Shoulders, Knees and Toes
Song Ngữ
754 lượt xem