Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Ông Mặt Trời Vàng

Mr. Golden Sun

226 lượt xem
THEO DÕI33

Cùng học những cặp từ trái nghĩa thông dụng qua loạt bài hát Open, Shut Them nhé!

Luyện Nghe Từ