Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Làm thế nào để nấu mỳ ống hoàn hảo

How to Cook Pasta Perfectly

5.360 lượt xem
THEO DÕI1466

Học tiếng anh Làm thế nào để nấu mỳ ống hoàn hảo - How to Cook Pasta Perfectly


Một số câu tiếng anh trong video:
- First you've got to boil water = Đầu tiên, bạn phải đun sôi nước
- How much should you use? = Bạn nên dùng bao nhiêu?
- Through our tests = Qua cách kiểm tra
- This water is full of flavors = Nước này có đầy hương vị 

Luyện Nghe Từ