Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Làm thế nào để phân biệt các cặp song sinh.

How to Tell the Twins Apart - Chris & Zac, Identical Twin Brothers

11.776 lượt xem
THEO DÕI2989

How to Tell the Twins Apart - Chris & Zac, Identical Twin Brothers: Làm thế n ào để phân biệt các cặp song sinh. 


Chúng ta có thể thấy những cặp song sinh vô cùng, vô cùng giống nhau, nếu là những người không thân thiết có thể không phân biệt và rất hay nhầm lẫn, Video sau là cách mà mọi người có thể phân biệt những cặp song sinh dù họ giống nhau đến đâu đi nữa. 


 


 

Luyện Nghe Từ