Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Hiệu ứng chữ Retro Adobe Photoshop

Retro Text Effect Adobe Photoshop Tutorial

333 lượt xem
THEO DÕI212

Trong hướng dẫn Adobe Photoshop hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo hiệu ứng văn bản retro tuyệt vời. Nó được tạo ra bằng cách kết hợp các kiểu lớp và một số kỹ thuật Photoshop thông minh, nhưng phần tốt nhất là nó cũng sử dụng các đối tượng thông minh để không tạo ra hiệu ứng, nghĩa là phần tử kiểu gốc vẫn có thể được cập nhật để thay đổi từ ngữ.

Danh mục Tin học
Luyện Nghe Từ