Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tai bạn bao nhiêu tuổi?

How Old Are Your Ears?

4.972 lượt xem
THEO DÕI1603

Học tiếng Anh sức khỏe Tai bạn bao nhiêu tuổi? - How Old Are Your Ears? 

Luyện Nghe Từ