Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Đây là cách ... Tạo áp phích trong PowerPoint 2013

Here's How... Poster Creation in PowerPoint 2013

521 lượt xem
THEO DÕI471

Tạo Poster bằng Power Point 2013.

Danh mục Tin học
Luyện Nghe Từ