Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn bẻ các khớp ngón tay!

Here's what happens to your knuckles when you crack them

237 lượt xem
THEO DÕI440

Một người đàn ông thí nghiệm việc bẻ các khớp của mình ở một bên bàn tay và không thí nghiệm trên tay còn lại. Hãy xem video này để xem ông ta đã khám phá ra được điều gì nhé.

Luyện Nghe Từ