Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

13 Đứa Trẻ Ngây Thơ Vô Số Tội

13 Guilty Kids

56 lượt xem
THEO DÕI57
13 Đứa Trẻ Ngây Thơ Vô Số Tội-13 Guilty Kids
Luyện Nghe Từ