Tag: Funny

LỌC THEO:

13 Đứa Trẻ Ngây Thơ Vô Số Tội

13 Guilty Kids
167 lượt xem
3 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
13 Đứa Trẻ Ngây Thơ Vô Số Tội-13 Guilty Kids

Em Bé Lần Đầu Tiên Được Đi Siêu Thị

Baby Goes to the Supermarket for the First Time
133 lượt xem
2 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Em Bé Lần Đầu Tiên Được Đi Siêu Thị-Baby Goes to the Supermarket for the First Time

Bạn Có Thể Kể Tên Một Nước Được Không?

Can You Name a Country?
125 lượt xem
3 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Bạn Có Thể Kể Tên Một Nước Được Không?-Can You Name a Country?

Vòng Luân Hồi Của Tình Yêu

Circle of Love
94 lượt xem
1 month ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Vòng Luân Hồi Của Tình Yêu-Circle of Love

Hướng Dẫn Nói Tiếng Pháp Trong Khi Bạn Mù Tịt Tiếng Pháp

How to speak French when You Don't Know How to Spe...
78 lượt xem
4 weeks ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Hướng Dẫn Nói Tiếng Pháp Trong Khi Bạn Mù Tịt Tiếng Pháp-How to speak French when You Don't Know How to Speak French

Nhạc Sĩ Đã Viết Nhạc Như Thế Nào?

Musical Fiction
58 lượt xem
2 weeks ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Nhạc Sĩ Đã Viết Nhạc Như Thế Nào?-Musical Fiction