Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

1% Tài Năng Violon 99% Tài Năng Chỉnh Sửa

1% Violon Skills 99% Editing Skills

102 lượt xem
THEO DÕI73
1% Tài Năng Violon 99% Tài Năng Chỉnh Sửa-1% Violon Skills 99% Editing Skills
Danh mục Video Hài
Luyện Nghe Từ