Tag: Music

LỌC THEO:

1% Tài Năng Violon 99% Tài Năng Chỉnh Sửa

1% Violon Skills 99% Editing Skills
537 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
1% Tài Năng Violon 99% Tài Năng Chỉnh Sửa-1% Violon Skills 99% Editing Skills

1% Tài Năng Piano 99% Tài Năng Biên Tập

1% Piano Skills 99% Editing Skills
516 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
1% Tài Năng Piano 99% Tài Năng Biên Tập-1% Piano Skills 99% Editing Skills

Nhạc Sĩ Đã Viết Nhạc Như Thế Nào?

Musical Fiction
446 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Nhạc Sĩ Đã Viết Nhạc Như Thế Nào?-Musical Fiction

Làm Sao Để Hát Hay Hơn

How to Sing Better
435 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Làm Sao Để Hát Hay Hơn-How to Sing Better