Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Em Bé Lần Đầu Tiên Được Đi Siêu Thị

Baby Goes to the Supermarket for the First Time

90 lượt xem
THEO DÕI63
Em Bé Lần Đầu Tiên Được Đi Siêu Thị-Baby Goes to the Supermarket for the First Time
Danh mục Video Hài
Luyện Nghe Từ