TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP

Lời dịch Where Is the Love? – Black Eyed Peas

Ý nghĩa bài hát Where Is the Love? - The Black Eyed Peas dịch sang tiếng Việt như thế nào? Cùng Toomva học tiếng Anh qua lời dịch Where Is the Love? nhé!

Có thể bạn cũng sẽ thích:

Trong cuộc sống này, lắm lúc ta phải chứng kiến những bất công, điên loạn từ định kiến, chiến tranh… Ta tự hỏi, tình yêu liệu có thật sự tồn tại trên thế giới này?

Cùng Toomva học tiếng Anh qua lời dịch Where Is the Love? nhé!

Thông tin nghệ sĩ

Nhóm Black Eyed Peas

Video bài hát Where Is the Love? – Black Eyed Peas

Lời dịch Where Is the Love? Song ngữ

What's wrong with the world, mama?

Mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra với thế giới thế này?

People livin' like they ain't got no mamas

Người ta sống như thế họ không có cha mẹ vậy

I think the whole world's addicted to the drama

Tôi nghĩ cả thế giới này đang nghiện phim ảnh

Only attracted to the things that'll bring a trauma

Chỉ bị hấp dẫn bởi những thứ mang lại nỗi đau

Overseas, yeah, we tryin' to stop terrorism

Ừ, ở nước ngoài chúng ta cố gắng ngăn chặn những vụ khủng bố

But we still got terrorists here livin'

Nhưng ở ngay nơi ta sống lại đầy rẫy khủng bố

In the USA, the big CIA

Ở nước Mỹ có cả tổ chức lớn CIA đấy

The Bloods and the Crips, and the KKK

Hội The Bloods, The Crips, rồi cả hội KKK

But if you only have love for your own race

Nhưng nếu bạn chỉ yêu màu da của chính mình

Then you only leave space to discriminate

Thì bạn sẽ tạo cơ hội cho sự phân biệt chủng tộc

And to discriminate only generates hate

Và rồi phân biệt chủng tộc lại sinh ra những căm ghét

And when you hate, then you're bound to get irate

Và khi bạn đã căm ghét thì chắc chắn bạn sẽ nổi xung

Madness is what you demonstrate

Sự điên cuồng chính là thứ bạn làm ra đấy

And that's exactly how anger works and operates

Và đó chính xác là cách cơn giận giữ thao túng chúng ta

Man, you gotta have love, this'll set us straight

Anh bạn, bạn cần chút tình yêu để làm điều ngay thẳng

Take control of your mind and meditate

Hãy kiểm soát tâm trí và suy nghĩ cho thấu đáo

Let your soul gravitate to the love, y'all

Hãy để tâm hồn hướng tới tình yêu, hỡi tất cả các bạn

People killin', people dyin'

Kẻ giết chóc, người chết chóc

Children hurt and you hear them cryin'

Trẻ em đau đớn và bạn nghe tiếng chúng kêu khóc

Can you practice what you preach?

Bạn có cố gắng làm được những điều bạn thuyết giảng không?

And would you turn the other cheek?

Bạn có sẵn sàng đưa nốt má bên kia ra để bị đánh không?

Father, father, father, help us!

Cha ơi, xin người hãy cứu rỗi chúng con!

Send some guidance from above

Xin người hãy gửi chỉ dẫn từ trên xuống cho chúng con

These people got me, got me questionin'

Những người ở đây đã khiến con phải tự hỏi rằng

Where is the love?

Tình yêu ở đâu?

Where is the love, the love, the love?

Tình yêu ở đâu, ở đâu, ở đâu?

It just ain't the same, old ways have changed

Chẳng còn như trước, giá trị xưa thay đổi

New days are strange, is the world insane?

Những ngày mới kì lạ, cả thế giới này điên rồi sao?

If love and peace is so strong

Nếu tình yêu và hòa bình thật sự đủ mạnh

Why are there pieces of love that don't belong?

Thì tại sao những mảnh ghép tình yêu lại không thuộc về nhau?

Nations droppin' bombs

Những đất nước chìm trong bom đạn

Chemical gases fillin' lungs of little ones

Hóa chất độc hại thì đọng đầy trong những lá phổi nhỏ bé

With ongoing sufferin' as the youth die young

Những đau đớn đang diễn ra khiến lớp trẻ chết dần

So ask yourself, is the lovin' really gone?

Vậy hãy tự hỏi chính mình, liệu có phải tình yêu đã không còn?

So I can ask myself, really, what is going wrong?

Nên tôi tự hỏi mình, thật sự, chuyện gì đang xảy ra vậy?

With this world that we livin' in, people keep on givin' in

Thế giới nơi ta đang sống người ta đầu hàng trước số phận

Makin' wrong decisions, only visions of them dividends

Đưa ra những quyết định sai lầm, chỉ biết nhìn về những lợi nhuận

Not respectin' each other, deny their brother

Không tôn trọng nhau, chối bỏ cả anh em

A war is goin' on, but the reason's undercover

Một cuộc chiến tranh đang nổ ra nhưng lí do thực sự đang bị che dấu

The truth is kept secret, and swept under the rug

Sự thật đã bị chôn vùi, bị che phủ dưới bức màn

If you never know truth, then you never know love

Nếu bạn không biết sự thật thì bạn sẽ chẳng biiết tình yêu là gì

Where's the love, y'all? Come on. (I don't know)

Tình yêu ở đâu, mọi người? Nói xem. (Tôi không biết)

Where's the truth, y'all? Come on. (I don't know)

Sự thật ở đâu, mọi người? Nói đi. (Tôi không biết)

And where's the love, y'all?

Tình yêu ở nơi đâu hả mọi người?

People killin', people dyin'

Kẻ giết chóc, người chết chóc

Children hurt and you hear them cryin'

Trẻ em đau đớn và bạn nghe tiếng chúng kêu khóc

Will you practice what you preach?

Bạn có cố gắng làm được những điều bạn thuyết giảng không?

And would you turn the other cheek?

Bạn có sẵn sàng đưa nốt má bên kia ra để bị đánh không?

Father, father, father, help us

Cha ơi, xin người hãy cứu rỗi chúng con!

Send some guidance from above

Xin người hãy gửi chỉ dẫn từ trên xuống cho chúng con

These people got me, got me questionin'

Những người ở đây đã khiến con phải tự hỏi rằng

Where is the love?

Tình yêu ở đâu?

Where is the love, the love, the love?

Tình yêu ở đâu, ở đâu, ở đâu?

I feel the weight of the world on my shoulder

Tôi cảm thấy gánh nặng của thế giới đang đè nặng trên vai

As I'm getting older, y'all, people gets colder

Khi tôi càng trưởng thành, mọi người lại càng trở nên lạnh lùng

Most of us only care about money-makin'

Đa số trong chúng ta chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền

Selfishness got us followin' the wrong direction

Sự ích kỉ đã làm ta lạc lối

Wrong information always shown by the media

Những thông tin sai lệch thì đầy rẫy trên truyền thông

Negative images is the main criteria

Những hình ảnh tiêu cực lại thành tiêu chuẩn chính

Infecting the young minds faster than bacteria

Nhiễm vào tâm thức lớp trẻ còn nhanh hơn cả lũ vi khuẩn

Kids wanna act like what they see in the cinema

Trẻ em thì muốn hành động như những gì chúng thấy trong phim

Whatever happened to the values of humanity?

Cái quái gì xảy ra với giá trị con người thế này?

Whatever happened to the fairness and equality?

Cái quái gì xảy ra với sự công bằng và bình đẳng thế này?

Instead of spreadin' love we spreadin' animosity

Thay vì lan toả tình yêu chúng ta lại lan toả hận thù

Lack of understandin' leading us away from unity

Sự thiếu hiểu biết kéo ta ra xa khỏi sự đoàn kết

That's the reason why sometimes I'm feelin' under

Đó là lí do tại sao đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi

That's the reason why sometimes I'm feelin' down

Đó là lí do tại sao đôi khi tôi cảm thấy thất vọng

It's no wonder why sometimes I'm feelin' under

Chẳng ngạc nhiên về lí do khiến đôi khi tôi mệt mỏi như vậy

Gotta keep my faith alive 'til love is found

Đành phải giữ niềm tin đến khi tìm được tình yêu thôi

Now, ask yourself…

Giờ hãy tự hỏi chính mình...

Where is the love?

Tình yêu ở nơi đâu?

Father, father, father, help us

Cha ơi, xin người hãy cứu rỗi chúng con!

Send some guidance from above

Xin người hãy gửi chỉ dẫn từ trên xuống cho chúng con

These people got me, got me questionin'

Những người ở đây đã khiến con phải tự hỏi rằng

Where is the love?

Tình yêu ở đâu?

Now sing with me, y'all (One world, one world)

Hãy hát cùng tôi, mọi người (Một thế giới, một thế giới thôi)

We only got one world, one world

Chúng ta chỉ có một thế giới, chỉ một thế giới thôi

That's all we got (One world, one world)

Đó là tất cả những gì ta có (Một thế giới, chỉ một thế giới thôi)

And something's wrong with it

Và có điều gì xảy ra với nó rồi

Something's wrong with it

Điều gì đó đã xảy ra với nó rồi

Something's wrong with the w-w-world

Điều gì sai trái đã xảy đến với th-th-thế giới này

We only got one world, one world

Chúng ta chỉ có một thế giới, chỉ một thế giới thôi

That's all we got (One world, one world)

Đó là tất cả những gì ta có (Một thế giới, chỉ một thế giới thôi)

Lời Where Is the Love? Tiếng Anh

What's wrong with the world, mama?

People livin' like they ain't got no mamas

I think the whole world's addicted to the drama

Only attracted to the things that'll bring a trauma

Overseas, yeah, we tryin' to stop terrorism

But we still got terrorists here livin'

In the USA, the big CIA

The Bloods and the Crips, and the KKK

But if you only have love for your own race

Then you only leave space to discriminate

And to discriminate only generates hate

And when you hate, then you're bound to get irate

Madness is what you demonstrate

And that's exactly how anger works and operates

Man, you gotta have love, this'll set us straight

Take control of your mind and meditate

Let your soul gravitate to the love, y'all

People killin', people dyin'

Children hurt and you hear them cryin'

Can you practice what you preach?

And would you turn the other cheek?

Father, father, father, help us!

Send some guidance from above

These people got me, got me questionin'

Where is the love?

Where is the love, the love, the love?

It just ain't the same, old ways have changed

New days are strange, is the world insane?

If love and peace is so strong

Why are there pieces of love that don't belong?

Nations droppin' bombs

Chemical gases fillin' lungs of little ones

With ongoing sufferin' as the youth die young

So ask yourself, is the lovin' really gone?

So I can ask myself, really, what is going wrong?

With this world that we livin' in, people keep on givin' in

Makin' wrong decisions, only visions of them dividends

Not respectin' each other, deny their brother

A war is goin' on, but the reason's undercover

The truth is kept secret, and swept under the rug

If you never know truth, then you never know love

Where's the love, y'all? Come on. (I don't know)

Where's the truth, y'all? Come on. (I don't know)

And where's the love, y'all?

People killin', people dyin'

Children hurt and you hear them cryin'

Will you practice what you preach?

And would you turn the other cheek?

Father, father, father, help us

Send some guidance from above

These people got me, got me questionin'

Where is the love?

Where is the love, the love, the love?

I feel the weight of the world on my shoulder

As I'm getting older, y'all, people gets colder

Most of us only care about money-makin'

Selfishness got us followin' the wrong direction

Wrong information always shown by the media

Negative images is the main criteria

Infecting the young minds faster than bacteria

Kids wanna act like what they see in the cinema

Whatever happened to the values of humanity?

Whatever happened to the fairness and equality?

Instead of spreadin' love we spreadin' animosity

Lack of understandin' leading us away from unity

That's the reason why sometimes I'm feelin' under

That's the reason why sometimes I'm feelin' down

It's no wonder why sometimes I'm feelin' under

Gotta keep my faith alive 'til love is found

Now, ask yourself…

Where is the love?

Father, father, father, help us

Send some guidance from above

These people got me, got me questionin'

Where is the love?

Now sing with me, y'all (One world, one world)

We only got one world, one world

That's all we got (One world, one world)

And something's wrong with it

Something's wrong with it

Something's wrong with the w-w-world

We only got one world, one world

That's all we got (One world, one world)

Lời dịch Where Is the Love? Tiếng Việt

Mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra với thế giới thế này?

Người ta sống như thế họ không có cha mẹ vậy

Tôi nghĩ cả thế giới này đang nghiện phim ảnh

Chỉ bị hấp dẫn bởi những thứ mang lại nỗi đau

Ừ, ở nước ngoài chúng ta cố gắng ngăn chặn những vụ khủng bố

Nhưng ở ngay nơi ta sống lại đầy rẫy khủng bố

Ở nước Mỹ có cả tổ chức lớn CIA đấy

Hội The Bloods, The Crips, rồi cả hội KKK

Nhưng nếu bạn chỉ yêu màu da của chính mình

Thì bạn sẽ tạo cơ hội cho sự phân biệt chủng tộc

Và rồi phân biệt chủng tộc lại sinh ra những căm ghét

Và khi bạn đã căm ghét thì chắc chắn bạn sẽ nổi xung

Sự điên cuồng chính là thứ bạn làm ra đấy

Và đó chính xác là cách cơn giận giữ thao túng chúng ta

Anh bạn, bạn cần chút tình yêu để làm điều ngay thẳng

Hãy kiểm soát tâm trí và suy nghĩ cho thấu đáo 

Hãy để tâm hồn hướng tới tình yêu, hỡi tất cả các bạn

Kẻ giết chóc, người chết chóc

Trẻ em đau đớn và bạn nghe tiếng chúng kêu khóc

Bạn có cố gắng làm được những điều bạn thuyết giảng không?

Bạn có sẵn sàng đưa nốt má bên kia ra để bị đánh không?

Cha ơi, xin người hãy cứu rỗi chúng con!

Xin người hãy gửi chỉ dẫn từ trên xuống cho chúng con

Những người ở đây đã khiến con phải tự hỏi rằng

Tình yêu ở đâu?

Tình yêu ở đâu, ở đâu, ở đâu?

Chẳng còn như trước, giá trị xưa thay đổi

Những ngày mới kì lạ, cả thế giới này điên rồi sao?

Nếu tình yêu và hòa bình thật sự đủ mạnh

Thì tại sao những mảnh ghép tình yêu lại không thuộc về nhau?

Những đất nước chìm trong bom đạn

Hóa chất độc hại thì đọng đầy trong những lá phổi nhỏ bé

Những đau đớn đang diễn ra khiến lớp trẻ chết dần

Vậy hãy tự hỏi chính mình, liệu có phải tình yêu đã không còn?

Nên tôi tự hỏi mình, thật sự, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thế giới nơi ta đang sống người ta đầu hàng trước số phận

Đưa ra những quyết định sai lầm, chỉ biết nhìn về những lợi nhuận

Không tôn trọng nhau, chối bỏ cả anh em

Một cuộc chiến tranh đang nổ ra nhưng lí do thực sự đang bị che dấu

Sự thật đã bị chôn vùi, bị che phủ dưới bức màn

Nếu bạn không biết sự thật thì bạn sẽ chẳng biiết tình yêu là gì

Tình yêu ở đâu, mọi người? Nói xem. (Tôi không biết)

Sự thật ở đâu, mọi người? Nói đi. (Tôi không biết)

Tình yêu ở nơi đâu hả mọi người?

Kẻ giết chóc, người chết chóc

Trẻ em đau đớn và bạn nghe tiếng chúng kêu khóc

Bạn có cố gắng làm được những điều bạn thuyết giảng không?

Bạn có sẵn sàng đưa nốt má bên kia ra để bị đánh không?

Cha ơi, xin người hãy cứu rỗi chúng con!

Xin người hãy gửi chỉ dẫn từ trên xuống cho chúng con

Những người ở đây đã khiến con phải tự hỏi rằng

Tình yêu ở đâu?

Tình yêu ở đâu, ở đâu, ở đâu?

Tôi cảm thấy gánh nặng của thế giới đang đè nặng trên vai

Khi tôi càng trưởng thành, mọi người lại càng trở nên lạnh lùng

Đa số trong chúng ta chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền

Sự ích kỉ đã làm ta lạc lối

Những thông tin sai lệch thì đầy rẫy trên truyền thông

Những hình ảnh tiêu cực lại thành tiêu chuẩn chính

Nhiễm vào tâm thức lớp trẻ còn nhanh hơn cả lũ vi khuẩn

Trẻ em thì muốn hành động như những gì chúng thấy trong phim

Cái quái gì xảy ra với giá trị con người thế này?

Cái quái gì xảy ra với sự công bằng và bình đẳng thế này?

Thay vì lan toả tình yêu chúng ta lại lan toả hận thù

Sự thiếu hiểu biết kéo ta ra xa khỏi sự đoàn kết

Đó là lí do tại sao đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi

Đó là lí do tại sao đôi khi tôi cảm thấy thất vọng

Chẳng ngạc nhiên về lí do khiến đôi khi tôi mệt mỏi như vậy

Đành phải giữ niềm tin đến khi tìm được tình yêu thôi

Giờ hãy tự hỏi chính mình...

Tình yêu ở nơi đâu?

Cha ơi, xin người hãy cứu rỗi chúng con!

Xin người hãy gửi chỉ dẫn từ trên xuống cho chúng con

Những người ở đây đã khiến con phải tự hỏi rằng

Tình yêu ở đâu?

Hãy hát cùng tôi, mọi người (Một thế giới, một thế giới thôi)

Chúng ta chỉ có một thế giới, chỉ một thế giới thôi

Đó là tất cả những gì ta có (Một thế giới, chỉ một thế giới thôi)

Và có điều gì xảy ra với nó rồi

Điều gì đó đã xảy ra với nó rồi

Điều gì sai trái đã xảy đến với th-th-thế giới này

Chúng ta chỉ có một thế giới, chỉ một thế giới thôi

Đó là tất cả những gì ta có (Một thế giới, chỉ một thế giới thôi)

Xem video phụ đề song ngữ

Download lời dịch

Trên đây là lời dịch Where Is the Love? – Black Eyed Peas mà Toomva muốn mang đến bạn.

Hãy thường xuyên ghé thăm chuyên mục Lời Dịch Bài Hát của Toomva để hiểu thêm ý nghĩa của những bài hát tiếng Anh khi được dịch sang tiếng Việt, bạn nhé!

Ngoài ra, Toomva xin giới thiệu tới bạn mục học tiếng Anh qua bài hát trên Toomva với phụ đề song ngữ và chức năng tra từ điển ngay trong khi bạn đang xem bài hát, rất tiện lợi!

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chúc bạn có một ngày học tập, làm việc thật hiệu quả!

BÀI LIÊN QUAN

SGK Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 có lời dịch chuẩn – đĩa 1A
SGK Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 có lời dịc...
Tiếng Anh lớp 5 và những khó khăn   Lớp 5 là một mốc rất quan ...

Lời dịch Savage Love – Jason Deruno [Học tiếng Anh qua bài hát với Toomva]
Lời dịch Savage Love – Jason Deruno ...
  Học từ vựng tiếng Anh qua bài hát Savage Love – Jason Deruno...

Lợi ích từ việc đọc báo Anh - Việt
Lợi ích từ việc đọc báo Anh - Việt
Cũng như khi bạn đọc báo Tiếng Việt vậy. - Đọc báo giúp bạn ti...

Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng Anh
Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng A...
Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng Anh >> Câu hỏi "How" ...