Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Thử nghiệm hương vị: Hot Pocket

Will It Hot Pocket? - Taste Test

754 lượt xem
THEO DÕI143

Thử nghiệm hương vị: Hot Pocket


Will It Hot Pocket? - Taste Test


Thanks to you Mythical Beasts and Hot Pockets for helping us determine WILL IT HOT POCKET? Check out Hot Pockets and their new Snack Bites

Luyện Nghe Từ