Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Thủ thuật khoa học giữa (bột) tiêu và nước

Pepper and water science magic trick

1.649 lượt xem
THEO DÕI1509

Thủ thuật khoa học giữa (bột) tiêu và nước 


Chỉ với hạt tiêu, nước, và chất tẩy rửa hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Giống như một màn ảo thuật vậy,
cùng xem video và thử nghiệm điều thú vị này nhé! science=khoa học, detergent=chất tẩy rửa, disrupts=phá vỡ, gián đoạn


 

Luyện Nghe Từ