Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

25 mẹo và thủ thuật hàng đầu trong Word 2016

Top 25 Word 2016 Tips and Tricks

4.758 lượt xem
THEO DÕI 793

Đây là 25 mẹo và thủ thuật hàng đầu của tôi cho Microsoft Word 2016. Tôi sẽ đặt cược bạn sẽ tìm thấy một số mẹo mà bạn không biết tồn tại. Duyệt qua danh sách và tìm hiểu cách bạn có thể trở nên hiệu quả hơn bằng cách sử dụng Word 2016 và Office 365. Bạn có thể ngạc nhiên.


Nội dung:


1. Văn bản thành lời nói 0:24


2. Pin để mở danh sách tập tin 1:07


3. Mở tập tin và sửa chữa 1:27


4. Tra cứu thông minh 1:51


5. Filler / Rand Tiêu đề 2:13


6. Clipboard đa dán 2:43


7. Tính toán 3:14


8. Cuộn Zoom 3:48


9. Chèn bảng 4:04


10. Công thức trong Bảng 4:20


11. Thu nhỏ một trang 4:58


12. Tùy chỉnh thanh trạng thái 5:43


13. Chuyển văn bản thành bảng 6:07


14. Sao chép / Dán chưa định dạng 6:48


15. Định dạng Painter 7:29


16. Phím Ctrl 7:50


17. Chèn siêu liên kết 8:32


18. Lưu dưới dạng PDF 9:16


19. Chèn đường dẫn tệp tin 9:32


20. Chèn màn hình Shot 10:08


21. Email chia sẻ tập tin 10:41


22. AutoCorrect 11:10


23. Nhấp ba lần 11:54


24. Hiển thị định dạng 12:05


25. Nói cho tôi biết bạn muốn làm gì 12:36

Danh mục: Tin học

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu