Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

25 mẹo và thủ thuật hàng đầu trong Word 2016

Top 25 Word 2016 Tips and Tricks

695 lượt xem
THEO DÕI469

Đây là 25 mẹo và thủ thuật hàng đầu của tôi cho Microsoft Word 2016. Tôi sẽ đặt cược bạn sẽ tìm thấy một số mẹo mà bạn không biết tồn tại. Duyệt qua danh sách và tìm hiểu cách bạn có thể trở nên hiệu quả hơn bằng cách sử dụng Word 2016 và Office 365. Bạn có thể ngạc nhiên.


Nội dung:


1. Văn bản thành lời nói 0:24


2. Pin để mở danh sách tập tin 1:07


3. Mở tập tin và sửa chữa 1:27


4. Tra cứu thông minh 1:51


5. Filler / Rand Tiêu đề 2:13


6. Clipboard đa dán 2:43


7. Tính toán 3:14


8. Cuộn Zoom 3:48


9. Chèn bảng 4:04


10. Công thức trong Bảng 4:20


11. Thu nhỏ một trang 4:58


12. Tùy chỉnh thanh trạng thái 5:43


13. Chuyển văn bản thành bảng 6:07


14. Sao chép / Dán chưa định dạng 6:48


15. Định dạng Painter 7:29


16. Phím Ctrl 7:50


17. Chèn siêu liên kết 8:32


18. Lưu dưới dạng PDF 9:16


19. Chèn đường dẫn tệp tin 9:32


20. Chèn màn hình Shot 10:08


21. Email chia sẻ tập tin 10:41


22. AutoCorrect 11:10


23. Nhấp ba lần 11:54


24. Hiển thị định dạng 12:05


25. Nói cho tôi biết bạn muốn làm gì 12:36

Danh mục Tin học
Luyện Nghe Từ