Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

TED - Sir Ken Robinson: Làm sao giúp giáo dục thoát khỏi Thung Lũng Chết

Ken Robinson: How to escape education's death valley

8.099 lượt xem
THEO DÕI 777

TED - Sir Ken Robinson: Làm sao giúp giáo dục thoát khỏi Thung Lũng Chết 


Một cái nhìn mới rộng lớn hơn, lâu dài hơn về giáo dục cũng như cách làm thế nào mà chúng ta có thể giúp nền giáo dục thoát khỏi Thung Lũng Chết. Hãy cùng nghe và chia sẻ các mà nó nó hoạt động qua Sir Ken Robinson.


Xem thêm:


TED - Ken Robinson: Hãy mang lại cuộc cách mạng giáo dục.


TED - Salman Khan: Đổi mới giáo dục bằng video


 


 


 


 

Danh mục: Video TED

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu