Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nguyên nhân nào gây ra nhiễm trùng nấm men và làm cách nào để loại bỏ chúng?

What causes yeast infections, and how do you get rid of them?

3.264 lượt xem
THEO DÕI 222

Nguyên nhân nào gây ra nhiễm trùng nấm men và làm cách nào để loại bỏ chúng?
What causes yeast infections, and how do you get rid of them?


   


Bạn có thể xem từ điển về nghĩa của từ CAUSE và INFECTION để hiểu hơn về tên video nhé!


Ngoài ra, bạn cũng có thể tra từ điển ngay trên video, rất tiện lợi!


Video source / Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=Bgc1C1xI2dA

Danh mục: Video TED

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu