Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Know the Enemy - Biết Mặt Kẻ Thù

Green Day

40 lượt xem
THEO DÕI63

Học tiếng Anh qua bài hát Know the Enemy - Biết Mặt Kẻ Thù-Green Day

Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ