Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nói với tôi điều gì đó mà tôi không biết

Tell me something i don't know

9.438 lượt xem
THEO DÕI1725

Bài hát Tell Me Something I Don't Know bởi SelenaGomez phát hành 7 tháng
8 năm2008. Bài hát Tell me Something i don't know phụ đề Anh Việt, Lời dịch Anh Việt giúp nghe và luyện đọc, luyện dịch hiệu quả.

 

Danh mục Trẻ Sôi Động
Luyện Nghe Từ