Tag: Học tiếng Anh qua bài hát

LỌC THEO:

Gone - Chết

ROSÉ (BLACKPINK)
6.740 lượt xem
2 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Money - Tiền

LISA (BLACKPINK)
5.904 lượt xem
2 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt