Tag: Học tiếng Anh qua bài hát

LỌC THEO:

Why You Wanna Trip on Me - Tại Sao Các Người Lại Muốn Ngáng Chân Tôi

Michael Jackson
595 lượt xem
3 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Why You Wanna Trip on Me - Michael Jackson

Ashes (Deadpool 2) - Tro Tàn

Céline Dion
335 lượt xem
3 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Ashes (Deadpool 2) - Céline Dion

Bye bye bye - Chào em nhé!

NSYNC
333 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Bye bye bye - Chào em nhé!-NSYNC

Girlfriend - Bạn Gái

Charlie Puth
298 lượt xem
1 month ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Girlfriend - Bạn Gái-Charlie Puth

Wrap Me in Plastic - Phủ Lên Em Một Lớp Nhựa

CHROMANCE
258 lượt xem
3 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Wrap Me in Plastic - CHROMANCE

If I Killed Someone for You - Nếu Tôi Giết Một Người Vì Em

Alec Benjamin
253 lượt xem
2 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát If I Killed Someone for You - Nếu Tôi Giết Một Người Vì Em-Alec Benjamin

Song of the Lonely Mountain - Bản Hùng Ca Núi Cô Độc (The Hobbit)

Neil Finn
196 lượt xem
1 month ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Song of the Lonely Mountain - Bản Hùng Ca Núi Cô Độc-Neil Finn (The Hobbit)

Savage Love - Tình Yêu Ác Quỷ

Jason Derulo
181 lượt xem
1 month ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Savage Love - Tình Yêu Ác Quỷ-Jason Derulo

Mama - Mẹ

Il Divo
179 lượt xem
1 month ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Mama - Mẹ-Il Divo

You're Not Wrong, but We Are - Em Không Sai, Chúng Ta Sai (Erik)

TalkFirst cover
175 lượt xem
1 month ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát You're Not Wrong, but We Are - Em Không Sai, Chúng Ta Sai (Erik)-TalkFirst cover

Oops!...I Did It Again - Ôi Thôi!...Em Lại Làm Thế Nữa Rồi

Britney Spears
166 lượt xem
1 month ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Oops!...I Did It Again - Ôi Thôi!...Em Lại Làm Thế Nữa Rồi-Britney Spears

I Love You - Em Yêu Anh

Billie Eilish
166 lượt xem
2 weeks ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát I Love You - Em Yêu Anh-Billie Eilish

The Cup of Life - Chiếc Cúp Cuộc Đời (World Cup 1998)

Ricky Martin
162 lượt xem
1 month ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát The Cup of Life - Chiếc Cúp Cuộc Đời-Ricky Martin (World Cup 1998)

All I Wanna Do - Tất Cả Những Gì Tôi Muốn Làm

Jay Park
158 lượt xem
2 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng anh qua bài hát All I Wanna Do - Tất Cả Những Gì Tôi Muốn Làm-Jay Park

You Were Beautiful - Em Thật Đẹp

DAY6
144 lượt xem
2 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng anh qua bài hát You Were Beautiful - Em Thật Đẹp-DAY6

Thinking Of You - Nhớ Về Anh

Katy Perry
141 lượt xem
1 month ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Thinking Of You - Nhớ Về Anh-Katy Perry