Tag: Học tiếng Anh qua bài hát

LỌC THEO:

21 Guns - 21 Phát Đại Bác

Green Day
3.712 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Daddy Cool - Chàng Chơi Ngông

Boney M
3.708 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Bad Boy - Trai Hư

Red Velvet
3.697 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Stop Girl - Dừng Lại Đi Em

U-KISS
3.671 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

The Loneliness - Nỗi Cô Đơn

Babyface
3.667 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Ghosts - Ma Quỷ

Michael Jackson
3.636 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Ma Baker

Boney M
3.633 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt