Tag: Học tiếng Anh qua bài hát

LỌC THEO:

Rumors - Tin Đồn

Jake Miller
3.776 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Monster - Quái Vật

Henry
3.770 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Sh-Boom

The Chords
3.765 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Lullaby - Bài Hát Ru

GOT7
3.750 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Umbrella - Chiếc Ô

Rihanna ft. JAY-Z
3.742 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Open Arms - Dang Rộng Vòng Tay

EXO
3.722 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt