Tag: Học tiếng Anh qua bài hát

LỌC THEO:

Waiting for You - Chờ Em

MONO
4.298 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Sold Out - Lột Xác

Hawk Nelson
4.297 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Mercy - Nhân Từ

Duffy
4.226 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Shivers - Run

Ed Sheeran
4.212 lượt xem
2 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Positions - Vị Trí

Ariana Grande
4.184 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

If You Love Me - Nếu Anh Yêu Em

K-ICM
4.181 lượt xem
2 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt