Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Song of the Lonely Mountain - Bản Hùng Ca Núi Cô Độc (The Hobbit)

Neil Finn

282 lượt xem
THEO DÕI73

Học tiếng Anh qua bài hát Song of the Lonely Mountain - Bản Hùng Ca Núi Cô Độc-Neil Finn (The Hobbit)

Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ