Tag: Học tiếng Anh qua bài hát

LỌC THEO:

Don't Matter - Không Quan Trọng

Akon
4.612 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Bye bye bye - Chào em nhé!

NSYNC
4.601 lượt xem
4 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Girlfriend - Bạn Gái

Charlie Puth
4.552 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Butter - Bơ

BTS
4.503 lượt xem
2 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Butterfly - Cánh Hồ Điệp

Nhu Mễ
4.448 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Skyfall - Tử Địa Skyfall

Adele
4.441 lượt xem
2 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt