Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Hướng Dẫn Tự Làm Nước Hoa Hồng

DIY Rose Water Spray

151 lượt xem
THEO DÕI20
Hướng Dẫn Tự Làm Nước Hoa Hồng-DIY Rose Water Spray
Luyện Nghe Từ