Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4

IELTS ONlINE

Hướng dẫn học Ielts - Writing 1: Overview

562 lượt xem
THEO DÕI2969

Hướng dẫn học Ielts - Writing 1: Overview 

Các bạn đang có mục tiêu vượt bậc Ielts, hãy cùng xem những video với những chủ điểm được lưu ý đặc biệt mỗi kỹ năng. Baì hôm nay chúng ta cùng đến với phần thi Writing  và chủ điểm ngày hôm nay là: Overview

Luyện Nghe Từ