Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Luyện thi IELTS 2 - Cách để thành công

IELTS Speaking Task 2 - How to succeed

311 lượt xem
THEO DÕI376

Luyện thi IELTS 2 - Cách để thành công

Luyện Nghe Từ