Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Luyện thi IELTS - Top 14 mẹo!

IELTS Listening - Top 14 tips!

286 lượt xem
THEO DÕI376

Luyện thi IELTS - Top 14 mẹo!

Luyện Nghe Từ