Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Tập: 1 2 3 4

Hướng dẫn học Ielts - Reading 1 : Sentence Completion & Short Answer Question

IELTS ONlINE

4.569 lượt xem
THEO DÕI 518

IELTS ONlINE  - Hướng dẫn học Ielts - Reading 1 : Sentence Completion & Short Answer Question 


Các bạn đang có mục tiêu vượt bậc Ielts, hãy cùng xem những video với những chủ điểm được lưu ý đặc biệt mỗi kỹ năng. 
Đầu tiên chúng ta cùng Mr. Tùng đến với phần thi Reading và 2 dạng bài thi: Sentence Completion & Short Answer Question.

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu