Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4

Hướng dẫn học Ielts - Reading 1 : Sentence Completion & Short Answer Question

IELTS ONlINE

4.251 lượt xem
THEO DÕI493

IELTS ONlINE  - Hướng dẫn học Ielts - Reading 1 : Sentence Completion & Short Answer Question 


Các bạn đang có mục tiêu vượt bậc Ielts, hãy cùng xem những video với những chủ điểm được lưu ý đặc biệt mỗi kỹ năng. 
Đầu tiên chúng ta cùng Mr. Tùng đến với phần thi Reading và 2 dạng bài thi: Sentence Completion & Short Answer Question.

Luyện Nghe Từ