Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cách trang trí dứa gai

How to serve Pineapple

2.194 lượt xem
THEO DÕI1717

Học tiếng anh Cách trang trí dứa gai - How to serve Pineapple 

Luyện Nghe Từ