Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Crushed - Imagine Dragons (Lyrics & Vietsub)

Bóp Nát

1.585 lượt xem
THEO DÕI 158

Crushed - Imagine Dragons (Lyrics & Vietsub)


Bóp Nát


"Em nói rằng em cũng có cảm xúc, cái thứ cảm xúc đã dồn nén trong em..."


  


Video source / Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=KSav7HayxtI

Danh mục: Giọng Nam

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu