Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Chơi Ú Oà Với Vẹt Onni Và Vẹt Erin

Peekaboo with Onni and Erin

159 lượt xem
THEO DÕI45
Chơi Ú Oà Với Vẹt Onni Và Vẹt Erin-Peekaboo with Onni and Erin
Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ