Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

CÁCH PHÁT ÂM “ MUST ” VÀ “ MUSTN`T ”

Phát âm Must & Mustn't

11.526 lượt xem
THEO DÕI 1024

CÁCH PHÁT ÂM “ MUST ” VÀ “ MUSTN`T ”


Trong từ “ Mustn’t ”, âm “ t ” ở giữa được coi như một âm câm và không được đọc thành tiếng.


Trong từ “ Must ”, âm kết thúc là âm “ t ” phải được đọc thành tiếng. Tuy nhiên trong trường hợp từ “ Must ” được theo sau bởi một phụ âm (go, come...) thì âm “t” đó sẽ biến mất mà không được đọc. Trong trường hợp theo sau “ Must ” là một từ bắt đầu bởi một nguyên âm như “ open “, âm “ t “ sẽ không biến mất mà được đọc nối âm với từ “open” ngay sau nó.

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu