Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

CÁCH PHÁT ÂM “ MUST ” VÀ “ MUSTN`T ”

Phát âm Must & Mustn't

9.715 lượt xem
THEO DÕI967

CÁCH PHÁT ÂM “ MUST ” VÀ “ MUSTN`T ”


Trong từ “ Mustn’t ”, âm “ t ” ở giữa được coi như một âm câm và không được đọc thành tiếng.


Trong từ “ Must ”, âm kết thúc là âm “ t ” phải được đọc thành tiếng. Tuy nhiên trong trường hợp từ “ Must ” được theo sau bởi một phụ âm (go, come...) thì âm “t” đó sẽ biến mất mà không được đọc. Trong trường hợp theo sau “ Must ” là một từ bắt đầu bởi một nguyên âm như “ open “, âm “ t “ sẽ không biến mất mà được đọc nối âm với từ “open” ngay sau nó.

Luyện Nghe Từ