Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cách Giữ An Toàn Cho Bản Thân Khi Chạy Bộ

How to Stay Safe While Jogging

140 lượt xem
THEO DÕI53
Cách Giữ An Toàn Cho Bản Thân Khi Chạy Bộ-How to Stay Safe While Jogging
Luyện Nghe Từ