Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cách Mà Việc Chạy Bộ Thay Đổi Hoàn Toàn Cuộc Sống Của Bạn

How Running Can Completely Change Your Life

227 lượt xem
THEO DÕI71
Cách Mà Việc Chạy Bộ Thay Đổi Hoàn Toàn Cuộc Sống Của Bạn-How Running Can Completely Change Your Life
Tags: Thể thao
Luyện Nghe Từ