Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

5 mẹo sử dụng internet an toàn cho trẻ.

5 Internet Safety Tips for Kids

808 lượt xem
THEO DÕI143

5 Internet Safety Tips for Kids


5 mẹo sử dụng internet an toàn cho trẻ. 


Sharing photos, posting comments, playing video games -- these are just a few of the ways that kids interact online, but sometimes there are risks. 

Danh mục Tin học
Luyện Nghe Từ